Aviation security

Dagelijks krijgen luchthavens duizenden bezoekers te verwerken en een grote hoeveelheid aan goederen.  Veiligheid is hier een absolute must. Luchthavens zijn immers een potentieel doelwit voor terroristen en criminelen. 

Predictive Profiling

Predictive Profiling is een bewezen effectieve techniek om incidenten in een vroeg stadium te onderkennen en voorkomen. Luchthavenbewakers treden passagiers actief en gastvrij tegemoet en beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om 'verdachten' te isoleren en andere passagiers zo min mogelijk te hinderen. 

Bewaking beperkt zich niet tot passagiers

Bij het bewaken van een luchthaven moet men verder denken dan alleen het controleren van passagiers en vliegtuigen. Zo worden alle personeelsleden die het beschermde gebied betreden gecontroleerd op hun identiteit, wapens, explosieven en andere vluchtgevaarlijke goederen. Bij de controle maken onze bewakers gebruik van een aantal hulpmiddelen zoals de irisscan, x-ray apparatuur andere detectiemiddelen en kunnen personeelsleden handmatig worden gefouilleerd en hun meegebrachte goederen onderzocht. Voertuigen van personen die het beschermde gebied willen betreden worden doorzocht. 

Aviation security

Deze aviation security taken zijn uitermate belangrijk, vergen veel verantwoordelijkheid van de bewakingsagenten en zijn daarom bij specifieke (internationale) wetgeving geregeld. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn als de uitvoering van deze wettelijke bepalingen niet volgens de opgestelde procedures worden afgehandeld. Om deze reden vindt een strenge selectie plaats met een diepgaand antecedentenonderzoek en een intensief opleidingstraject. 

Vanzelfsprekend worden onze medewerkers permanent getraind en getoetst om een hoge veiligheidsstandaard te waarborgen en kwaliteit te leveren aan onze klanten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.