Construction site security

Trigion is bijzonder actief in de bouwsector en biedt gespecialiseerde bewakingsdiensten aan in de vorm van preventieve aanwezigheid op bouwwerven in de nacht- en weekendperiode. Dit gebeurt door opgeleide bewakingsagenten in uniform die tevens instaan voor het voorkomen van en de eerste interventie bij brand- en waterschade.Bij grote bouwprojecten kunnen bewakingsagenten ook in de dagperiode bijkomende taken toegewezen worden zoals onder meer:

  • Toegangs- /uitgangscontrole op de werf & transportbegeleiding
  • Controle op werkvergunningen
  • Sleutel- en badgebeheer 
  • EHBO 
  • Controle op het naleven van de veiligheidsvoorschriften, vuurvergunning, enz.
  • Controle op en vaststellen van eventuele beschadigingen aangebracht door o.a. onderaannemers 
  • Brand- en schadepreventie 
  • Evacuatieplanning, trainingen en brandpreventie-audits in samenwerking met erkende partners.