Parkeercontroles

Parkeerruimte worst steeds schaarser, vooral in grote steden, waardoor deze sterk gereguleerd dienen te worden. Een tastbaar voorbeeld is het parkeerbeleid dat in veel steden en gemeenten is ingevoerd. Technologische ontwikkelingen maken de uitvoering van dat parkeerbeleid gebruiksvriendelijker en het toezicht op de naleving efficiënter. Parkeertoezicht blijft echter voor een groot deel mensenwerk, waarmee we u vanuit Trigion kunnen faciliteren.

De Trigion agent controleert in wijken en buurten of het parkeerbeleid correct wordt uitgevoerd en nageleefd.

Door de inzet van een erkende parkeercontroleur wordt het parkeerbeleid effectiever nageleefd, stijgen de inkomsten door het naleven van dat beleid en krijgen overtreders een retributie. De inzet van een fiscaal parkeercontroleur wordt daarmee een erg kostenefficiënte maatregel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.