Port security

Havens en grote goederenstromen vormen een kwetsbaar doelwit. Het spreekt dan ook voor zich dat strenge (internationale) wet- en regelgeving is opgesteld voor beveiliging en toezicht binnen havens. Door de aanhoudende terreurdreiging zijn de veiligheidseisen in transport en logistiek drastisch aangescherpt. Met de invoering van de ISPS-code (International Ship and Port Security-code) is de beveiliging van zeehavens op het niveau gebracht dat ook voor luchthavens geldt. 

Om u een compleet advies te kunnen geven heeft Trigion daarom al zijn kennis en ervaring op dit gebied gebundeld.

Havenbewakers

De geüniformeerde havenbewakers van Trigion verrichten beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en schepen om deze te beveiligen tegen criminaliteit en terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer, waarbij de internationale richtlijn ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet als uitgangspunt dienen.

We beschikken over ervaren consultants, gespecialiseerde en gecertificeerde havenbeveiligers en eventueel detacheren we een Port Facility Security Officer (PFSO). Maar we gaan nog veel verder, we bieden integrale oplossingen op het gebied van veiligheid (security) en gastvrijheid (safety).

Meer informatie

Heeft u na het lezen nog vragen over onze unieke concepten voor havenbeveiliging of bent u nieuwsgierig hoe wij uw havenbedrijf kunnen faciliteren? Neem dan contact met ons op.