Security audits

Bedrijfscontinuïteit, hoe zit het daarmee in uw organisatie? Hebt u uw kritische bedrijfsprocessen afdoende beveiligd? Blijven de bedrijfsprocessen bij u altijd doorgaan, ook als zich een beveiligingsprobleem voordoet? Met advies van een van onze consultants weet u welke dreigingen en risico's voor uw organisatie gelden. Op basis van die kennis kunt u een gepast beheersplan opstellen. 

Uw securitybeleid verbeteren?

Een security consultant analyseert de bestaande beveiligingsmaatregelen. Daarnaast formuleert hij nieuwe beleidsnormen, ook op technisch gebied. Onze security consultants hebben jarenlange ervaring. Zij zijn meer dan eens tegengekomen dat organisaties wel degelijk geld steken in een goede beveiliging van hun organisatie. Punt is alleen dat de maatregelen niet genoeg op elkaar aansluiten waardoor er mazen in het net ontstaan. Zonde van de investering. Met een security consultant weet u zeker dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar aansluiten en u geen ineffectieve investeringen doet.

Security Quick Scan

Wilt u snel schakelen en een idee krijgen van uw huidige veiligheidssituatie, dan kunt u opteren voor onze Security Quick Scan. We maken een foto van de huidige veiligheidssituatie, we geven u als het ware een "helicopter view". Deze scan is echter geen volledige security audit. U krijgt een eerste beeld van uw concrete beveiligingsbehoeften. Bepaalde verbeterpunten kunnen hieruit voortkomen. Dit is een eerste stap naar een grondige en diepgaande security audit waarbij we zeer gedetailleerd uw beveiligingsbeleid gaan bekijken, analyseren en testen.

Security Audit

Met een security audit zet u de volgende stap. Weet u welke risico's uw organisatie precies loopt? Hoe probeert u die risico's in de hand te houden? Met een security audit door onze consultants komt u erachter hoe u de bestaande maatregelen en procedures effectiever maakt en hoe u een veilige bedrijfscultuur creëert. 

Wilt u weten of een security consultant u van nut kan zijn?

We adviseren u graag over de inzet van één van onze specialisten en het verbeteren van uw beveiligingsmaatregelen. Neem daartoe vrijblijvend contact met ons op.