Gom goes for Zero

5 juni 2014

Bij Gom neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) reeds jarenlang een centrale plaats in bij de strategische beleidsvoering. Met haar milieuproject "Go for Zero" gaat Gom als eerste facilitaire dienstverlener in België voor een CO2-neutraliteit op de werkvloer en onderlijnt hiermee haar milieuengagement.

Hoe Gom naar een zero CO2-emissie gaat

Eerst wordt de Carbon footprint die Gom door haar activiteiten bij de klant veroorzaakt, gemeten en in kaart gebracht volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. Dit gebeurt in samenwerking met het onafhankelijk adviesbureau ZES (Zero Emission Solutions). Vervolgens wordt samen met de klant bekeken hoe deze emissies kunnen worden gereduceerd. Zo kunnen de gebouwen (al dan niet gedeeltelijk) tijdens de kantooruren worden gepoetst in plaats van ervoor of erna, zodat er geen extra verwarming en licht voor het schoonmaakpersoneel moet verbruikt worden.

Een ander belangrijk actiepunt is het verder reduceren van het productverbruik en -transport in combinatie met het verhogen van het aandeel ecologische producten en het inzetten van machines met een lager energieverbruik. Verder focust Gom ook op een bewustwording en gedragswijziging bij het personeel rond productdosering, papier- en kartonverbruik en een milieuvriendelijker woon-werkverkeer (openbaar vervoer, carpooling en fietsen).

Finaal wordt dan de restwaarde aan CO2, in samenspraak met de klant, gecompenseerd door het aankopen van CO2-reductiecertificaten die behoren tot het Gold Standard Label (een initiatief van het Wereld Natuur Fonds - ten voordele van kleinschalige duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden), in combinatie met een CDM Label (Clean Development Mechanism) dat deel uitmaakt van het internationale juridisch bindende Kyoto-protocol.

De eerste klant van Gom waar dit project wordt uitgerold is niet toevallig Nike European Logistics Campus, een bedrijf dat zich eveneens zeer stevig engageert voor MVO. Bart Michiels, General Services Director : "Als Nike ELC dragen we MVO in al onze partnerships hoog in het vaandel. We vinden het dan ook enorm fijn dat Gom een zeer duidelijk engagement aangaat in deze materie. Samen werken aan een betere wereld...just do it !" Met Maasmechelen Village staat er al een tweede project in de steigers en daarna volgt een versnelde uitrol naar de andere geïnteresseerde Gom-klanten.
Gom toont met dit initiatief duidelijk haar engagement in het nastreven van een beter leefmilieu en haar bekommernis voor het gedeelte "planet" in haar MVO beleid.