People

Trigion hecht veel waarde aan de inzet van de juiste mensen op de juiste plek

We steken veel tijd en energie in onze medewerkers. Trigion heeft een actief overleg met de medewerkers, een preventief ziekteverzuimbeleid en Facilicom-vertrouwenspersonen. We trachten ook jaarlijks stageplaatsen aan te bieden, beschikbaar voor studenten aan de universiteit of hogeschool.

Trigion streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving

Daarin is ook plaats voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Er wordt in de organisatie geen onderscheid gemaakt op basis van ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, handicap of andere kenmerken. We vinden het belangrijk om iedere medewerker dezelfde kansen te bieden!

Trigion is een goede werkgever

Medewerkers van Trigion krijgen alle nodige trainingen en opleidingen en krijgen de kans zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Eigen inbreng en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Er is op (interne en externe) werkplekken aandacht voor welzijn, veiligheid en ergonomie.