Planet

Het is onze overtuiging dat investeren in duurzaamheid loont. Duurzaam ondernemen krijgt daarom veel aandacht binnen Trigion. Het is in onze gehele organisatie verankerd. Van ons energie efficiënte hoofkantoor in Antwerpen tot de materialen waarmee wij werken. Hiermee tonen wij aan dat wij ook onze verantwoordelijkheid voor milieu serieus nemen.

Wij trachten onze medewerkers zo te selecteren dat ze zo dicht mogelijk bij hun werkplek wonen (maximaal 50 km). Onze verantwoordelijkheid voor het milieu uit zich ook in de productie van onze uniformen; deze worden klimaatneutraal geproduceerd. En op het hoofdkantoor besteden we zeer veel aandacht aan recycling en sortering, worden de papierstromen tot een minimum beperkt en we digitaliseren waar mogelijk.

Trigion maakt al haar medewerkers bewust van de invloed die zij in hun werk hebben op het milieu en geven suggesties hoe zij de eigen impact kunnen reduceren. Dit geldt zowel voor het wagenpark, als voor het verbruiken van middelen en energie in het gebouw van de gastheer.