Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop bij Trigion

Onze klanten staan centraal in ons kwaliteitsbeleid. Trigion hecht er grote waarde aan haar kwaliteit optimaal te houden, zich te houden aan de afspraken en waar nodig te verbeteren teneinde zich zo perfect mogelijk aan te passen aan de verwachtingen van de klanten.

Uiteraard is Trigion vergund door de FOD Binnenlandse Zaken en werkt zij onder licentie 16.1042.10. We zijn er bij Trigion trots op dat we 100% compliant zijn en voldoen aan de strengste eisen van de FOD BiZa.

Trigion is ISO 9001:2008 gecertifieerd. Hierdoor zijn onze partners verzekerd dat de bedrijfsprocessen gewaarborgd zijn en dat er een minimaal niveau als norm geldt. Deze norm wordt ieder jaar extern gecontroleerd.
Trigion is sinds 2011 ook in het bezit van het Secure Quality-label, dat uitgegeven wordt door het BVBO (beroepsvereniging voor bewakingsondernemingen).

En tenslotte is Trigion ook VCA-gecertifieerd VCA** 2008/5.1 en NATO-cleared en dit onder nummer F1853/B1174. Hierdoor mag Trigion diensten leveren onder het label "NATO cleared" en "EU-secret".

Trigion NV, geregistreerd onder nummer 0468.693.805 in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit  de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Zürich Benelux, Corporate Village – Building Caprese, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem. Het polisnummer is 5013859.

We gaan een stap verder !

Maar onze kwaliteit gaat verder dan deze certificaten. Professionele, vriendelijke en klantgerichte bewakingsagenten die continu opgeleid en gecoacht worden, flexibiliteit van alle medewerkers, correcte rapportering en een goede financiële verslaggeving zijn factoren die ook onze kwaliteit bepalen. Deze aspecten beschouwen we als vanzelfsprekend en vormen de basis van onze diensten.