Over Trigion

Trigion wil België veiliger maken. Dat is ons vak en onze missie. Trigion is toonaangevend in veiligheid. Dit blijkt uit de brede waaier van diensten die we kunnen aanbieden. Trigion is gespecialiseerd in het uitvoeren van bewaking op diverse terreinen en voor verschillende doelgroepen. 

De brede focus van Trigion en de drang om te vernieuwen maken dat wij onze klanten, voor ieder specifiek risicoprofiel, altijd een passende oplossing kunnen bieden. We streven bewust naar lange termijn relaties omdat we dan nóg beter in staat zijn de risico's die uw organisatie loopt te reduceren. Wij denken graag met u mee en leveren maatwerk.Wij hechten bij langdurige relaties elke dag waarde aan een excellente uitvoering: samenwerking met onze opdrachtgevers is essentieel voor een toonaangevende, doelgerichte en transparante aanpak. Het moet niet alleen veilig zijn,  het gebeurt met kennis van zaken en door professionele bewakingsagenten die steeds een focus hebben op security en hostmanship.

Trigion NV, geregistreerd onder nummer 0468.693.805 in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit  de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Zürich Benelux, Corporate Village – Building Caprese, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem. Het polisnummer is 5013859.